BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE NARUDŽBE IZNAD 35,00 EUR.

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

Zahtjev za izdavanje informacije

VRSTA ZAHTJEVA
(Napomena: sukladno stavku: 5, članku: 5 ZPPI NN 25/13, 85/15, 69/22: obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.)
(Napomena: sukladno stavku: 6, članku: 5 ZPPI NN 25/13, 85/15, 69/22: znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.)
Razlog i svrha ponovne uporabe informacijaPODNOSITELJ ZAHTJEVA - FIZIČKA OSOBAPODNOSITELJ ZAHTJEVA - PRAVNA OSOBANAZIV INFORMACIJE I/ILI OPIS ZA PREPOZNAVANJE INFORMACIJE KOJA SE TRAŽI
(Napomena: ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih za ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.)
Način na koji želim pristupiti informaciji
Napomena:
ZU Ljekarna Bjelovar ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Na temelju ovog Zahtjeva za pristup informaciji ZU Ljekarna Bjelovar odlučiti će najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Ukoliko ZU Ljekarna Bjelovar ne riješi zahtjev u roku od 15 dana, podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje.

Podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje ukoliko je nezadovoljan donesenim rješenjem.

U slučaju nerazumljivog zahtjeva ZU Ljekarna Bjelovar će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, ZU Ljekarna Bjelovar odbaciti će zahtjev rješenjem.

Primatelj

ZU Ljekarna Bjelovar
Petra Preradovića 4
43000 Bjelovar
OIB: 97183266682

Službenik za informiranje

Alen Hajtić

Mob: 097 7600 618
E-pošta: alen@ljekarna-bjelovar.hr

Skip to content