BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE NARUDŽBE IZNAD 35,00 EUR.

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

PODNOSITELJ ZAHTJEVA - FIZIČKA OSOBAPODNOSITELJ ZAHTJEVA - PRAVNA OSOBAINFORMACIJA KOJA SE TRAŽI
podnio/la sam zahtjev za pristup informaciji gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) kojim sam zatražio/la dostavu informacije (navesti koja je informacija zatražena):
zaprimio/la informaciju koja (izabrati jednu opciju):
molim da mi se sukladno odredbi članka 24. stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:
Način na koji želim pristupiti informaciji
Napomena:
ZU Ljekarna Bjelovar ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Na temelju ovog Zahtjeva za pristup informaciji ZU Ljekarna Bjelovar odlučiti će najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Ukoliko ZU Ljekarna Bjelovar ne riješi zahtjev u roku od 15 dana, podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje.

Podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje ukoliko je nezadovoljan donesenim rješenjem.

U slučaju nerazumljivog zahtjeva ZU Ljekarna Bjelovar će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, ZU Ljekarna Bjelovar odbaciti će zahtjev rješenjem.

Primatelj

ZU Ljekarna Bjelovar
Petra Preradovića 4
43000 Bjelovar
OIB: 97183266682

Službenik za informiranje

Alen Hajtić

Mob: 097 7600 618
E-pošta: alen@ljekarna-bjelovar.hr

Skip to content