BESPLATNA DOSTAVA IZNAD 35,00 EUR.

BESPLATNA DOSTAVA IZNAD 35,00 EUR.

mikrozid® AF otopina 1 L

Gotova otopina spremna za uporabu za brzu dezinfekciju i čišćenje površina

10,05 

Na zalihi

Detaljniji opis proizvoda
mikrozid® AF otopina je gotova otopina spremna za primjenu na bazi alkohola. Koristi se za brzu dezinfekciju i čišćenje površina.

 

1 L

Sastojci
100 g otopine sadrži slijedeće djelatne tvari: 25 g etanol (94%) i 35 g propan-1-ol.

Način uporabe
Primijeniti nerazrijeđenu otopinu, obrisati i ostaviti da djeluje. Osigurajte potpunu vlažnost površine i osigurajte da je vlažna tijekom cijelog kontaktnog vremena. Nemojte primijeniti više od 50 ml/ m2. Osigurajte da su sva vidljiva onečišćenja uklonjena prije dezinfekcije. Nemojte koristiti za površine koje su koje su osjetljive na alkohol, npr. akrilno staklo. Nije za završnu dezinfekciju polukritičkih i kritičkih medicinskih proizvoda.

Posebne mjere opreza
H226 zapaljiva tekućina i para; H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka; H336 Može izazvati pospanost i vrtoglavicu; P102 Čuvati izvan dohvata djece; P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti; P261 Izbjegavati udisanje pare/aerosola P271 Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru P280 Nositi zaštitne rukavice (HRN EN374)/zaštitu za oči; P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P337+P313 Ako nadražaj oka ne prestane, zatražiti savjet/pomoć liječnika.Posebne mjere opreza: Spremnik držati čvrsto zatvoren. Zaštititi od smrzavanja, vrućine i sunčevog svjetla. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom spremniku. Potpuno ispražnjen spremnik odložiti za reciklažu. Ostatke proizvoda zbrinuti prema EWC (European Waste Code). Primijeniti na manjim površinama.

Skip to content